Re: зно з англійської

 •  17-11-2009, 23:03

  Re: зно з англійської

  Ось основні вимоги до ЗНО з іноземних мов (з офіційних джерел; наразі сайт не пам"ятаю, але його легко знайти в будь-якій пошуковій системі).

  Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

  Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.
  Аудіювання. Визначається рівень сформованості навичок та вмінь розуміти мовлення іноземною мовою.
  Аудіозаписи є звуковими матеріалами, що відтворюють оголошення у громадських місцях, оголошення по радіо та на телебаченні, повідомлення на автовідповідачі, діалоги різного типу та стилю, що мають місце у повсякденному житті країни з мови якої проходить тестування. При виборі завдання до уваги беруться різні чинники: лінгвістична складність, тип тексту, тривалість звучання тексту.
  На середньому рівні темп мовлення звичайно повільний, а голос експресивний. За типом висловлювання це монолог чи розмова, під час якої легко можна відрізнити чоловічий голос від жіночого, або голос дорослого від голосу дитини.
  На достатньому рівні темп мовлення наближений до нормального аудіоматеріал містить інформацію надану в вигляді оціночних суджень, опису та аргументації.
  На високому рівні темп мовлення звичайний аудіо матеріал містить інформацію про зміни місця і часу подій та самих подій. Мова включає елементи розмовного стилю (вигуки, вставні слова тощо).
  Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:
  -
  шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування із життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер;
  -
  підбору завдань за складністю з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, обсяг тексту.
  Письмо перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати у письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.
  Такі завдання спрямовані на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному так і в писемному спілкуванні.
  Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Різниця між рівнями забезпечується через: тематику, що розглядається; використання певних лексичних одиниць та граматичних форм; кількісні програмові параметри до писемного мовлення.

  Ключевые слова: ,
Просмотреть Всю Темуконтурная пластика цена

купить неодимовый магнит в украине